Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Film om Børneløfterne

Alle folkeskoler består af en undervisningsdel og en fritidsdel med SFO og klub. Vi skal udnytte de synergieffekter det kan give. For at lykkes med vores skoler og få børn og unge godt på vej i og efter skolen, vil vi arbejde i samme retning, lære af hinanden, samle indsatserne og fortsat udvikle sammen med børn, forældre, lærere, pædagoger, ledere og alle samarbejdspartnere rundt om skolerne.

Vi skal have en skole, hvor alle uanset forudsætninger og baggrund får lyst til at lære mere, ser mulighederne og føler sig velkommen og udfordret.

Målet er, at børnene og de unge trives, udvikle sig, danne venskaber og er en del af et fællesskab. Skolerne skal understøtte børn og unges muligheder for at udvikle sig til kompetente og livsduelige medborgere, der kommer godt i vej med uddannelse og beskæftigelse.

 

Viden, samfund og arbejdsliv vil løbende ændre indhold og form, og det skal skolerne ruste børnene og de unge til. Vi skal med andre ord tilbyde en fremtidssikret skole, hvor børnene forstår verden omkring sig, kan medvirke til at deltage og være medskabere til en bæredygtig udvikling.

Folkeskolerne på Frederiksberg skal ruste børn og unge til livet i og efter skolen, og skolerne skal være et positivt tilvalg for børn, unge og forældre.
I Frederiksberg Kommune er vi ambitiøse og vil lykkes med en samlet politik med visioner, der peger frem mod 2030.

Politikken skal skabe en tydelig retning og ramme for skolernes arbejde og videre udvikling med at skabe gode undervisnings- og fritidstilbud.
Vi vil fremtidssikre skolerne ved at gøre gode skoler endnu bedre og ruste børn og unge til fremtiden.